Werkwijze

Intake
Een coachtraject begint altijd met een intakegesprek, hier kijken we of er een wederzijdse klik is en verkennen we uiteraard je coachvraag.

Coachtraject
De coachsessies geven inzicht in overtuigingen, beperkingen en patronen. Door reflectie op persoonlijke en professionele ervaringen worden deze zichtbaar en ga je aan het werk om deze te doorbreken.
Mogelijke opties en interventies komen aan bod welke nieuwe inzichten geven en toegepast worden om jouw doel te realiseren.

De sessies duren tussen de 60 en 90 minuten. In voorkomende gevallen zal gevraagd worden om tussen de sessies de nieuw verkregen inzichten en vaardigheden in de praktijk toe te passen waarna we het effect evalueren. Halverwege het coach-traject vindt er een evaluatie plaats. Het traject sluiten we af met een evaluatiegesprek.
De duur van het coachtraject, het aantal sessies, zal per coachvraag en doelstelling verschillend zijn. Gemiddeld zal dit rond de 4-8 sessies liggen.

Ik werk vanuit de Transactionele Analyse en gebruik graag methodieken zoals Voice Dialogue en Acceptatie en commitment therapie.